ÁLMOS, A SZAKRÁLIS URALKODÓ

"Nap alatt élőket oly nehéz otthagyni, Hold alatt élőket oly nehéz otthagyni? Siklunk, siklunk, siklunk, Micsoda siklás a túlvilág, Lélek, el ne hibázd!" Az Árpádok mágikus erejű, szakrális fejedelme az istenek haragjának kiengesztelésére önmagát áldozta fel, hogy a reábízottak sorsa jobbra fordulhasson, hogy népe új hazára leljen.   Rendező-producer: Székely Orsolya Operatőr: B. Marton Frigyes, [...]

ISTVÁN, AZ APOSTOLI KIRÁLY

"Az erények mérétéke teheti teljessé A királyok koronáját" Ó, igazán boldog István, hogy lakása legyen a mennyekben felépítve örökkön, magát formálta az Úr hajlékává a földön! Szellemének fiatalkorában felvett szigorát élete végéig megőrizte. Alig nyílt ajka nevetésre. Mindég úgy mutatkozott, mintha Krisztus ítélőszéke előtt állna. Midőn az irigységgel és gonoszsággal teljes ördög sugallatára a pogány [...]

SZENT SZÓRÁD

"Légy ment az anyagtól; tarts ki a láthatatlanokkal folytatott küzdelemben!" Szórád és tanítványa, Benedek voltak az első név szerint ismert remeték magyar földön. Szent Szórád sanyargatá testét elannyira, hogy három napig egy morzsát sem ennék. Napokat s éjszakákat töltött imádkozásban oly mesterséggel, hogy puha párnája helyett egy cserfa törzsököt meghegyezett faszegekkel, és náddarabokkal rakott meg avégre, hogyha [...]

MAGYAR SZENT MÓZES

"Nem tudsz elcsábítani e világ múló dolgaival, sem lelkem gazdagságát ellopni nem tudod" Magyar Szent Mózes, az Úr kiválasztottja, ki származására nézve magyar volt, kegyeltje Borisznak, a siralom völgyében elszenvedett gyötrelmek után a kijevi barlangkolostorban lelt örök nyugalomra. A mai napig segíti a hozzá fordulókat a testi vágyak elleni küzdelemben? Rendező-producer: Székely Orsolya Operatőr: B. [...]

SZENT ERZSÉBET

"Fölséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét Adj nekem igaz hitet, biztos reményt és Tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, Uram, Hogy megtegyem szent és igaz parancsodat" Erzsébet, II. András magyarországi király első feleségétül, Gertrudistól való leánya 1207 esztendőben kezdette ezt a világi életet. Még midőn csak négy esztendős volna, Hermannus thüringiai landgravius Hermann nevű fiának szerzette [...]

UROS APÁT

"Valaki az apát nevét elvállalja, mindazt, ami jó és szent, inkább tetteivel mutassa meg" A film Uros apátnak, a tatárjárást közvetlenül megelőző időben Pannonhalmán szolgáló főapátnak a története. Hitének, akaratának köszönhetően, pereskedve, jobbágyokkal dacolva felépíti a ma is látható pannonhalmi székesegyházat, melynek mint azt az emlékét idéző utód, Várszegi Asztrik mondja - küldetése van a [...]

SZENT ISTVÁN SZOLGÁI

"Noha kimennél Uram, Szent István király Vadászni, madarászni, de ha nem találnál Sem vadat, sem madarat, hanem csak találnál Csodafiúszarvast Hej regő rejtem Regő rejtem" A téli napforduló táján, a karácsonyi ünnepkörben faluhelyen házról házra jártak a legények regölni, jókívánságokkal köszönteni a ház lakóit. A regölés termékenységvarázslás, a XX. század végéig fennmaradt pogány eredetű szokás, [...]

Világszép Ilonka

Szellemtörténészeink már rég felfedezték, hogy a népmesék az írásbeliség híján feledésbe merült mitológia világkép elemeit hordozzák. Filmünkben a Világszép Ilonka c. mese elemzésén keresztül kívánjuk értelmezi Pressing Lajos kultúránk mélyrétegeibe süllyedt mitológiai világképünket, azon belül hangsúlyosan a női principiumot.

BORNEMISZA PÉTER

"Különös, személyes, kalandos vallásosság hatja át Bornemiszát. Az incselkedő ördög állandó jelenvalóságát érzi." /Szerb Antal/ Az ágostai hitvallású lutheránus prédikátorra egészen másfajta feladat hárult, mint mai utódaira. Híveit a magyar nyelven keresztül kellett megerősítenie, nemcsak hitükben, de a törökök és társadalmi-felekezeti viszályok által bizonytalanná tett létezésükben is. Ereje személyességében rejlett. Szenvedélyes, indulatos ember, igazi reneszánsz [...]

PÉCHI SIMON

"Az ész nem gépezet, hogy annak működését, a hitczikkek tágabb magyarázatát tíltó szó megállítsa, megkösse" Néhány évtizeddel Dávid Ferenc egyházalapítása után az unitáriusoknál radikálisabb újítóként hozta létre Péchi Simon a szombatos közösséget. Új vallása alapjául az Ótestamentumot tette, s mellőzte mindazt, ami az Új-testamentumon alapult: a vasárnap helyett a szombatot ünnepelték, keresztelkedés helyett a körülmetélést [...]

GÁLYARAB PRÉDIKÁTOROK

Szégyenítsd meg, Uram, őket Kik kergetik életemet? l673-74-ben rendkívüli törvényszék elé idézték a magyar protestáns prédikátorokat és iskolamestereket. A koholt vádak, amellyel pörbe fogták őket - részvétel a Wesselényi-összeesküvésben, felségsértés, hazaárulás, a törökkel cimborálás - csupán ürügyül szolgáltak a magyar protestantizmus lefejezésére. A halálos fenyegetésből megszabadultak azok, akik lemondtak papi vagy tanítói hivatalukról vagy római [...]

Károli Gáspár

„Kezdetben teremté Isten a mennyet és a’ földet. A’ föld pedig vala ékesség nélkül való és puszta, és setétség vala a’ mélységnek színén, és az Úrnak Lelke táplálja vala a’ vizeket.” (1Móz 1,1-2) A teljes magyarnyelvű bibliafordítás Károli Gáspár gönci prédikátor nagy munkája, 1590-ben készült el. A régi magyar nyelv e Biblia komoly, méltóságos nyelve [...]

Ösvény a világ tetején 1. rész – A KEZDET

Ösvény a világ tetején (érzemények Kőrösi Csoma Sándor útjairól) 13/1 rész * A KEZDET- első találkozás Őszentségével a XIV. Dalai Lámával- "A részvét , az együttérzés legnagyobb ellensége a gyűlölet és a tudatlanság." rendező: Székely Orsolya operatőr: Tóth Zsolt Marcell zene: Cserepes Károly főszerepben: Peter Szechenyi magyar hangja: Sztarenki Pál

Ösvény a világ tetején 2. rész – A TEREMTÉS

Ösvény a világ tetején (érzemények Kőrösi Csoma Sándor útjairól) 13/2 rész * A TEREMTÉS - hogyan teremtette a földet Isten Őszentsége az Ördögvel együtt - a moldvai Máris Gyuri bácsi szerint. rendező: Székely Orsolya operatőr: Tóth Zsolt Marcell zene: Cserepes Károly főszerepben: Peter Szechenyi magyar hangja: Sztarenki Pálessay help writing http://essayyoda.com/best-essay-help/

Ösvény a világ tetején 3. rész – A VISZÁLY

Ösvény a világ tetején (érzemények Kőrösi Csoma Sándor útjairól) 13/3 rész * A VISZÁLY - A letelepedés, Csaba királyfi legendája, - ahogy Kőrösi szülőföldjén hallhatta rendező: Székely Orsolya operatőr: Tóth Zsolt Marcell zene: Cserepes Károly főszerepben: Peter Szechenyi magyar hangja: Sztarenki Pál

Ösvény a világ tetején 4. rész – A HANG

Ösvény a világ tetején (érzemények Kőrösi Csoma Sándor útjairól) 13/4 rész * A HANG Halld meg a belső hangot! rendező: Székely Orsolya operatőr: Tóth Zsolt Marcell zene: Cserepes Károly

Ösvény a világ tetején 5. rész – A KŐ

Ösvény a világ tetején (érzemények Kőrösi Csoma Sándor útjairól) 13/5 rész * A KŐ - az akadály legyőzése rendező: Székely Orsolya operatőr: Tóth Zsolt Marcell zene: Cserepes Károly főszerepben: Peter Szechenyi magyar hangja: Sztarenki Pálessay format mla

Ösvény a világ tetején 6. rész – A VÍZ

Ösvény a világ tetején (érzemények Kőrösi Csoma Sándor útjairól) 13/6 rész * A VÍZ - OM MANI PEME HUM rendező: Székely Orsolya operatőr: Tóth Zsolt Marcell zene: Cserepes Károly főszerepben: Peter Szechenyi magyar hangja: Sztarenki Pálигровые автоматы играть бесплатно онлайн без регистрации и смс

Ösvény a világ tetején 7. rész – A TANULÁS

Ösvény a világ tetején (érzemények Kőrösi Csoma Sándor útjairól) 13/7 rész * A TANULÁS - az öreg tibeti lámánál rendező: Székely Orsolya operatőr: Tóth Zsolt Marcell zene: Cserepes Károly főszerepben: Peter Szechenyi magyar hangja: Sztarenki Pál

Ösvény a világ tetején 8. rész – ÁLHATATOSSÁG

Ösvény a világ tetején (érzemények Kőrösi Csoma Sándor útjairól) 13/8 rész * ÁLLHATATOSSÁG Kőrösi CS. S.- "A buddhisták azt tanítják, hogy szabad akaratunk van a cselekvésben..." rendező: Székely Orsolya operatőr: Tóth Zsolt Marcell zene: Cserepes Károly főszerepben: Peter Szechenyi magyar hangja: Sztarenki Pál

Ösvény a világ tetején 9. rész – AZ ÁTKELÉS

Ösvény a világ tetején (érzemények Kőrösi Csoma Sándor útjairól) 13/9 rész * AZ ÁTKELÉS - visszatérés a túlpartról rendező: Székely Orsolya operatőr: Tóth Zsolt Marcell zene: Cserepes Károly főszerepben: Peter Szechenyi magyar hangja: Sztarenki Pál

II. Rákóczi Ferenc fohászai

"Most bíbor-bársony ruházatom, végül a férgek lesznek takaróm" A fejedelem egy napja (eszméléstől elmúlásig): a dicsőség sűrített pillanata  -  a profán megszentelésének vágyából született személyes Isten-kapcsolat  - esendőség,  múlandóság, s a kegyelem reménye. Rendező-producer: Székely Orsolya Operatőr: B. Marton Frigyes Zeneszerző:Cserepes Károly Vágó: Sass Péter

Ösvény a világ tetején 10. rész – REGGELI IMA

Ösvény a világ tetején (érzemények Kőrösi Csoma Sándor útjairól) 13/10 rész * REGGELI IMA - A homokmandala készítése, mint meditációs folyamat rendező: Székely Orsolya operatőr: Tóth Zsolt Marcell zene: Cserepes Károly főszerepben: Peter Szechenyi magyar hangja: Sztarenki Pál

Ösvény a világ tetején 11. rész – AZ ÜNNEP

Ösvény a világ tetején (érzemények Kőrösi Csoma Sándor útjairól) 13/11 rész * AZ ÜNNEP Kálacsakra beavatás Jispában 1994. rendező: Székely Orsolya operatőr: Tóth Zsolt Marcell zene: Cserepes Károly főszerepben: Peter Szechenyi magyar hangja: Sztarenki Pál

Ösvény a világ tetején 12. rész – A GYŰLÖLET

Ösvény a világ tetején (érzemények Kőrösi Csoma Sándor útjairól) 13/12 rész * A GYŰLÖLET - Tibet kínai megszállásának rémtettei rendező: Székely Orsolya operatőr: Tóth Zsolt Marcell zene: Cserepes Károly főszerepben: Peter Szechenyi magyar hangja: Sztarenki Pál

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR

"Én a székely nemzetség szülötte vagyok. A nagy kérdés megoldása ? elődeink lakhelyét fölfedezni, az én feladatommá vált." /Kőrösi Csoma Sándor/ 1819 szeptemberében tizenhárom élő és holt nyelv ismeretével lépte át a magyar határt, gyalogosan. Utazása során tudós kíváncsiság ébredt benne a titokzatos ország, Tibet iránt, melynek kolostorai sok olyan régi írást, könyvet őriztek, melyek [...]

A HALÁL CÍVÓDÁSA

"Ékes ragyogással fénylő jó uraink   Tőllünk tiszteletet érdemlő Asszonyink   Felső s alsó rendből álló hallgatóink   Hallyátok meg csekély s égyügyű szavaink!" A XX. századi irodalomtudománynak köszönhetően, ma már hozzáférhető a XVI-XVII. században virágzott iskolai színjátszás kéziratokban fennmaradt anyaga. Dr. Varga Imre irodalomtörténész segítségével juthattak hozzá a filmkészítők a még nyomtatásban meg sem [...]

Ösvény a világ tetején – 13. rész – A TALÁLKOZÁS

Ösvény a világ tetején (érzemények Kőrösi Csoma Sándor útjairól) 13/13 rész * A TALÁLKOZÁS Őszentségével a XIV. Dalai Lámával Jispában: - "Shambala valójában egy misztikus föld" rendező: Székely Orsolya operatőr: Tóth Zsolt Marcell zene: Cserepes Károly főszerepben: Peter Szechenyi magyar hangja: Sztarenki Pál

TEITELBAUM MÓZES

"Most kérlek, Világ Ura, jöjjön már végre a Messiás! A caddik az igaz ember, akiről úgy tartották, hogy birtokolja Mózes lelkének egy részét.  Minden korban él egy caddik, hogy amikor a nemzedék érdemes rá, beharangozza majd a Messiás  korát. Hogyan vált a korábban ortodox rabbi caddikká,  a eretneknek tartott haszidizmus hívévé, a 19.századi Magyarország nagy misztikusává" Rendező-producer: [...]

KOSSUTH LAJOS

"Fogságom magányában tanultam meg meditáció által, amire az élet oktatott: Annyi jogunk lehet a sikerhez, amennyi helyet foglal szívünkben a hit tüze. Evangélikus szülőktől születtem, evangélikus vallásban nevelkedtem, s lelkemben jól érzem magamat Luthernek ama tana mellett, mely a lelkiismeretet emancipálta"/Kossuth Lajos/ Az 1848-as ?a vallás dolgában? hozott XX. Törvény-czikk kimondja: E hazában törvényesen bevett [...]