A HALÁL CÍVÓDÁSA


„Ékes ragyogással fénylő jó uraink
  Tőllünk tiszteletet érdemlő Asszonyink
  Felső s alsó rendből álló hallgatóink
  Hallyátok meg csekély s égyügyű szavaink!”

A XX. századi irodalomtudománynak köszönhetően, ma már hozzáférhető a XVI-XVII. században virágzott iskolai színjátszás kéziratokban fennmaradt anyaga. Dr. Varga Imre irodalomtörténész segítségével juthattak hozzá a filmkészítők a még nyomtatásban meg sem jelent szövegekhez. A film két töredéket kelt életre a commedia del arte sajátosan Kárpát-medencei változatában, képet adva a népi vallásosság e különleges formájáról.

Producer: Székely Orsolya
Rendező-operatőr: Kovács Béla
Vágó: Sass Péter

Facebook
Twitter