ISTVÁN, AZ APOSTOLI KIRÁLY

„Az erények mérétéke teheti teljessé
A királyok koronáját”

Ó, igazán boldog István, hogy lakása legyen a mennyekben felépítve örökkön, magát formálta az Úr hajlékává a földön! Szellemének fiatalkorában felvett szigorát élete végéig megőrizte. Alig nyílt ajka nevetésre. Mindég úgy mutatkozott, mintha Krisztus ítélőszéke előtt állna. Midőn az irigységgel és gonoszsággal teljes ördög sugallatára a pogány nép vonakodott nyakát a keresztény hit igájába hajtani, vezéreik megölése után, a keresztség vizében megfürösztötte, és hűséges papok által osztván az üdvösség intelmeit, az egy istent imádni kényszerítette.

Rendező-producer: Székely Orsolya
Operatőr: B. Marton Frigyes, Tóth Zsolt Marcell
Zeneszerző: Cserepes Károly

Facebook
Twitter