KÁROLI GÁSPÁR (13′)

 

„Kezdetben teremté Isten a mennyet és a’ földet. A’ föld pedig vala ékesség nélkül való éspuszta, és setétség vala a’ mélységnek színén, és az Úrnak Lelke táplálja vala a’ vizeket.” (1Móz 1,1-2)

A teljes magyarnyelvű bibliafordítás Károli Gáspár, gönci prédikátor nagy munkája, 1590-ben készült el. A régi magyar nyelv e Biblia komoly, méltóságos nyelve által vált a nemzeti műveltség eleven és termékeny részévé.

Producer: Székely Orsolya
Rendező-operatőr: Grunwalsky Ferenc
Vágó: Szalai Károly

Facebook
Twitter