PALÓC VISELETTÖRTÉNETI ARCHÍVUM

RIMÓCI VISELET

A Rimóci viselet gyűjtőnév 5 falu viseletét fedi le: Rimóc, Hollókő, Varsány, Nógrádsipek és Nagylóc.
Az IKON Stúdió gyűjteményében a rimóci palóc viselet ma is élő női öltözeteit mutatjuk be. A korábbi nagynevű néprajzkutatók nyomdokain haladva (Palotai Gertrúd, Fábián Márta) Jusztin Péter szakértővel a fotózás mellet hangsúlyt fektettünk az egyes ruhadarabok leírásaira, a szájhagyományban fennmaradt divattörténeti motívumok megőrzésére. Az egyes ruhadarabok viselésének módját, és készítésének titkait a mellékelt linkek mögé rejtett filmekből lehet megismerni.

KAZÁRI VISELET

A kazári viselet a keleti palócok leglátványosabb öltözet együttese. Ez a viseletcsoport három községben honos; a Salgótarján környéki Kazár, Vizslás, Mátraszele. Érdekes módon csak a női viselet vonatkozásában őrizték meg a hagyományosan közösségi, paraszti kultúra lenyomatát. A férfi viseletet a XIX. – XX. század fordulóján berobbanó bányászat elsöpörte. Bár később magán a településen is nyíltak bányák, így az asszonyok is „ipar-vidéken” éltek, ők mégsem vetkőztek ki egészen a 60-as, hetvenes évekig. Nem csak megőrizték, de alakították, fejlesztették is a viseletüket.

Az IKON Stúdió az Észak-magyarországi palóc vidéken forgatott filmjeiben a 2000-es évek eleje óta sorra mutatja be a helyi, még élő népviseleteket.

A palócok szállásterülete a magyarországi és szlovákiai Hont, Nógrád, Heves, Borsod, Gömör történeti megyékre terjed ki, ahol mintegy félszáz településen élnek. Legnagyobb városaik: Ipolyság, Rimaszombat, Tornaalja, Fülek, Balassagyarmat, Eger, Miskolc, Gyöngyös, Salgótarján, Szécsény.

Viseletük, szokásaik és táncaik alapján a palócok között egy nyugati és egy keleti csoportot különböztethetünk meg. A szerbiai Bácskertes (Kupuszina) máig őrzi a délre telepített palócok hagyományait.
Viselettörténeti Archívumunkban néhány rimóci nyugati palóc, és néhány kazári, vagyis keleti palóc viseletet mutatunk be.

VISELETTÖRTÉNETI Játék

A rimóci palóc viselet női öltözeteinek csodás gazdagságát ismerheted meg, ha együtt játszol velünk a kollekció egyes figuráinak felöltöztetésében.
Beavatást nyerhetsz a legfelső ruha alatti rétegek felöltésének egymásutánjáról, a végső látvány kialakításának rejtélyeiről.

Játssz viselettörténeti alkalmazásunkkal, hogy interaktív módon ismerkedhess meg az autentikus rimóci népviselet különböző méltán híres darabjaival.

FILMEK

TEGNAPRÓL MÁRA

A hit titok. Ideológiánkat vesztett korunkban, amikor polyvát vetünk, hogy készpénzt arassunk, talán nem haszontalan számba venni, hogy a portánkra lőcsölődő fogyasztói rend előtt mikor mit gondoltunk a világról. A földiről és a túl lévőről. Történelmünket a személyes hit oldaláról még nem dolgozták fel. A hitnek formát adó vallások egymás iránti türelmetlensége erre eddig nem adott lehetőséget. Az IKONOSZTÁZ – magyarországi hittörténet c. projekt a magyar államiság 1000 esztendejét átívelő hit-történeti képcsarnok, melyben az epizódok egy-egy személyiséghez kötődnek. A sorozat epizódjai minden olyan vallást képviselnek, melyek az elmúlt 1000 esztendő során hitelesnek és maradandónak bizonyultak Magyarországon.

ITT ÉS MOST

Az IKON Stúdió Egyesület alapszabályban is megfogalmazott célja olyan szellemi műhely létrehozása, amely a Duna-medencei kultúra fenntarthatóságát, megőrzését és terjesztését tekinti legfőbb feladatának. Filmjeink bemutatják az árokpartok gyógynövény kincseit, a pilisi mészégetés hagyományát, népszerűsítik a megújuló energiák hasznosítási lehetőségeit, foglalkoznak a birtokrendezés fontosságával. Bár a filmszociográfiák készítési folyamata sokszor önmagában is katalizátorként működik – hatása van a helyi viszonyok alakulására -, mára úgy érezzük, közvetlen hatást kifejtő projektek megvalósításával is hozzá kell járulnunk a pozitív változások előidézéséhez.

MÁRÓL HOLNAPRA

Az IKON Stúdió Egyesület Kiskert programja:
Mozgóképes növénygyűjtemény: konyhakerti zöldségek a magtól a termésig
Itt megnézheted a Nógrád megyei Rimóc nagytudású öregjeinél még fellelhető kiskertművelési ismeretek legfontosabb elemeiről készülő filmsorozatunk éppen aktuális anyagait; az őszi és tavaszi talaj előkészítési, ültetési munkákat, mozgóképes anyagot a magok csírázásának föld alatti titkairól, a nyári ápolási-kezelési tennivalókról, és az őszi betakarításról.Hírt adunk a modell értékű Kiskert projekt aktuális történéseiről.

SZÉKELY ORSOLYA

AZ IKON STÚDIÓ BEMUTATÁSA

Az IKON Stúdió Egyesületet nagymúltú filmes és társadalomtudós szakemberek együttműködésével 2004-ben egy olyan szellemi műhelyként hoztuk létre, amely a Duna-medencei kultúra fenntarthatóságát, megőrzését és terjesztését tekinti legfőbb feladatának. A szellemi-tárgyi kulturális hagyományok óvása és új értékek, műalkotások létrehozása mellett választ keres a környezetkultúra, a környezetvédelem és a környezeti nevelés időszerű kérdéseinek megoldására.

Az élő, működő emberi közösségek hagyományainak és jelenkori együttműködési mintáinak bemutatásával kívánja formálni és erősíteni a környezettudatos életszemlélet és a felelős társadalmi magatartás elfogadtatását, a művészet eszközeivel.

Célját elsősorban olyan mozgóképes művek, multimédiás felületek létrehozásával kívánja megvalósítani, melyek megfelelnek a korszerű technikai lehetőségeknek. Ezen kívül rendezvényeket szervez, széles körű projekteket tervez és valósít meg.

Az Egyesület tagjai többek között: Székely Orsolya rendező-producer (elnök), B. Marton Frigyes grafikus-operatőr, Tóth Zsolt Marcell operatőr-producer, Sass Péter elektrografikus-vágó és operatőr, Székely Borbála kommunikációs szakember, Palotás Erika antropológus-közgazdász, dr Hőna Eszter vidékfejlesztési-, és Bánóczi Lídia pénzügyi szakember.

A 1145 Budapest Gyarmat u. 47/b. szám alatti irodában teljes irodai infrastruktúra és utómunka-stúdió áll rendelkezésre.

Támogatók

A „Palóc népviseletek Zobor alja, Bácskertes” szakmai program megvalósítását 2022. évben a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.