IVÁNYI GÁBOR

„Az angliai metodista egyház megalapítója, Wesley szerint „a másik iránti jóakarat nem függhet attól, hogy az illető ezt jóval viszonozza-e, barátunk, vagy ellenségünk; egyszerűen a szükség az, amiben ő van, az kell, hogy bennünket az iránta való jóságra és szeretetre indítson.”

Iványi Gábor lelkipásztor, szociális munkás és egyházalapító: a Magyarországi Metodista Egyházból kivált Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) és a SZETA alapító tagja, az Oltalom Karitatív Egyesület és a Wesley János Lelkészképző Főiskola létrehozója. A fővárosi hajléktalanok gondozására különféle színtű szállásokat, kétezer fő ellátására alkalmas orvosi rendelőt, ötven férőhelyes kórházat teremtett; testi szükségleteik biztosításán túl lelki gondozásukat is végzi. Élete a hit és a hatalom konfliktusában zajlik immáron harminc éve.

Producer-rendező: Székely Orsolya
Operatőr: Tóth Zsolt Marcell
Zeneszerző: Cserepes Károly
Vágó: Sass Péter

Facebook
Twitter