Itt és Most

keskeny

KESKENY A BARÁZDA – NARROW FURROWS

Az 1989-es rendszerváltozást követő földprivatizáció óta a magyar faluképre  sokhelyütt a nadrágszíj parcellákkal csíkozott határ a jellemző. Szinte a kárpótlással egyidőben nyilvánvalóvá vált, hogy az elaprózott birtokszerkezet gátolja az eredményes gazdálkodást. Filmünkben egy olyan nógrádi települést mutatunk be, ahol egyértelművé vált a birtokrendezés kényszere.

cserfa

CSERFA I-IV.

Dokumentumfilm a CSERháti FAlvak  LEADER-szövetségéről. A LEADER program: A rövidítés a program francia elnevezésének kezdőbetűiből származik: Liasion Entre Actions pour le Development de le Economie Rurale. Magyarul: Akciók a vidéki gazdaság fejlesztéséért. A programot az Európai Unió Bizottsága indította el azzal a céllal, hogy támogatást nyújtson a legelmaradottabb vidéki területek fejlesztéséhez.

oreganyaink-tudomanya

ÖREGANYÁINK TUDOMÁNYA

Korgáné, dr Jánosik Zsuzsa a Balaton felvidéki Koloska völgyben járva az árokszéli patika kincseivel ismertet meg bennünket.

1-resz

Tájbejárás a Nyírbátori Biogázgyárban – 1. rész

A tájbejárás célja a nyírbátori középiskolások megismertetése a közvetlen környezetükben működő Nyírbátori Biogázgyár biomassza alapú megújuló energia termelési technológiájával. KEOP – 2009 – 6.1.0./A UMFT_EU_logo

2-resz

Tájbejárás a Nyírbátori Biogázgyárban – 2. rész

A tájbejárás célja a nyírbátori középiskolások megismertetése a közvetlen környezetükben működő Nyírbátori Biogázgyár biomassza alapú megújuló energia termelési technológiájával. KEOP – 2009 – 6.1.0./A UMFT_EU_logo

zoldbaro

Zöldbáró

Portréfilm dr Petis Mihályról, a világon jelenleg legnagyobb, nyírbátori biogázüzem életrehívójáról.

altalanos-ikon

?Bioenergia és vidékfejlesztés I.? ?NAP JÖN A MENNY HAJLATÁN? (2007)

NKTH-Mecenatúra által támogatott kutató program bemutatása

1. rész: A gyöngyösi Károly Róbert Főiskolán életrehívott Bioenergetikai Klaszter bemutatása

2. rész: A biomassza energetikai hasznosításának lehetőségei

3. rész: A fásszárú és lágyszárú növények hőhasznosításáról

4. rész: A bioetanol és biodizel magyarországi gyártásának kezdetei

5. rész: A biogázgyártás magyarországi mintapéldája

altalanos-ikon

?Bioenergia és vidékfejlesztés II.? ?FÉNYES NAP? (2008)

NKTH-Mecenatúra által támogatott kutató program filmes bemutatásának folytatása

6. rész: A konzorciumi tagok által létrehozott Tass-pusztai félüzemi kutatóbázis

7. rész: A Mátra Faapríték Szövetkezet és a Mátrai Erőmű biomassza hasznosítási lehetőségeiről

8. rész: A mátészalkai biodízel üzem innovációs eredményei.

altalanos-ikon

A Pilisi Mész  (2002)

Pilisszántón még ismerik a fával történő mészégetés többszáz éves tudományát. A falu korábbi polgármestere, Szőnyi József, aki maga is mészégető volt, filmet készített a teljes munkafolyamatról, hogy ne merüljön feledésbe ez a mindennapi használatból már kimúlt hagyomány.

Facebook
Twitter