szent-erzsebet-300x200

Tegnapról mára

A hit titok. Ideológiánkat vesztett korunkban, amikor polyvát vetünk, hogy készpénzt arassunk, talán nem haszontalan számba venni, hogy a portánkra lőcsölődő fogyasztói rend előtt mikor mit gondoltunk a világról. A földiről és a túl lévőről. Történelmünket a személyes hit oldaláról még nem dolgozták fel. A hitnek formát adó vallások egymás iránti türelmetlensége erre eddig nem adott lehetőséget. Az IKONOSZTÁZ – magyarországi hittörténet c. projekt a magyar államiság 1000 esztendejét átívelő hit-történeti képcsarnok, melyben az epizódok egy-egy személyiséghez kötődnek. A sorozat epizódjai minden olyan vallást képviselnek, melyek az elmúlt 1000 esztendő során hitelesnek és maradandónak bizonyultak Magyarországon.

Tovább
öreganyáink-tudománya-300x200 (1)

Itt és most

Az IKON Stúdió Egyesület alapszabályban is megfogalmazott célja olyan szellemi műhely létrehozása, amely a Duna-medencei kultúra fenntarthatóságát, megőrzését és terjesztését tekinti legfőbb feladatának. Filmjeink bemutatják az árokpartok gyógynövény kincseit, a pilisi mészégetés hagyományát, népszerűsítik a megújuló energiák hasznosítási lehetőségeit, foglalkoznak a birtokrendezés fontosságával. Bár a filmszociográfiák készítési folyamata sokszor önmagában is katalizátorként működik – hatása van a helyi viszonyok alakulására -, mára úgy érezzük, közvetlen hatást kifejtő projektek megvalósításával is hozzá kell járulnunk a pozitív változások előidézéséhez.

Tovább
novenygyujtemeny-300x200

Máról holnapra

Az IKON Stúdió Egyesület Kiskert programja:
Mozgóképes növénygyűjtemény: konyhakerti zöldségek a magtól a termésig
Itt megnézheted a Nógrád megyei Rimóc nagytudású öregjeinél még fellelhető kiskertművelési ismeretek legfontosabb elemeiről készülő filmsorozatunk éppen aktuális anyagait; az őszi és tavaszi talaj előkészítési, ültetési munkákat, mozgóképes anyagot a magok csírázásának föld alatti titkairól, a nyári ápolási-kezelési tennivalókról, és az őszi betakarításról.Hírt adunk a modell értékű Kiskert projekt aktuális történéseiről.

Tovább

Székely Orsolya

Az IKON STÚDIÓ bemutatása

 

Az IKON Stúdió Egyesületet nagymúltú filmes és társadalomtudós szakemberek együttműködésével 2004-ben egy olyan szellemi műhelyként hoztuk létre, amely a Duna-medencei kultúra fenntarthatóságát, megőrzését és terjesztését tekinti legfőbb feladatának. A szellemi-tárgyi kulturális hagyományok óvása és új értékek, műalkotások létrehozása mellett választ keres a környezetkultúra, a környezetvédelem és a környezeti nevelés időszerű kérdéseinek megoldására.

Az élő, működő emberi közösségek hagyományainak és jelenkori együttműködési mintáinak bemutatásával kívánja formálni és erősíteni a környezettudatos életszemlélet és a felelős társadalmi magatartás elfogadtatását, a művészet eszközeivel.

 

 

Célját elsősorban olyan mozgóképes művek, multimédiás felületek létrehozásával kívánja megvalósítani, melyek megfelelnek a korszerű technikai lehetőségeknek. Ezen kívül rendezvényeket szervez, széles körű projekteket tervez és valósít meg.

Az Egyesület tagjai többek között: Székely Orsolya rendező-producer (elnök), B. Marton Frigyes grafikus-operatőr, Tóth Zsolt Marcell operatőr-producer, Sass Péter elektrografikus-vágó és operatőr, Székely Borbála kommunikációs szakember, Palotás Erika antropológus-közgazdász, dr Hőna Eszter vidékfejlesztési-, és Bánóczi Lídia pénzügyi szakember.

A 1145 Budapest Gyarmat u. 47/b. szám alatti irodában teljes irodai infrastruktúra és utómunka-stúdió áll rendelkezésre.