Károli Gáspár„Kezdetben teremté Isten a mennyet és a’ földet. A’ föld pedig vala ékesség nélkül való és puszta, és setétség vala a’ mélységnek színén, és az Úrnak Lelke táplálja vala a’ vizeket.” (1Móz 1,1-2)
A teljes magyarnyelvű bibliafordítás Károli Gáspár gönci prédikátor nagy munkája, 1590-ben készült el. A régi magyar nyelv e Biblia komoly, méltóságos nyelve által vált a nemzeti műveltség eleven és termékeny részévé.

Facebook
Twitter