GÁLYARAB PRÉDIKÁTOROK


Szégyenítsd meg, Uram, őket

Kik kergetik életemet?

l673-74-ben rendkívüli törvényszék elé idézték a magyar protestáns prédikátorokat és iskolamestereket. A koholt vádak, amellyel pörbe fogták őket – részvétel a Wesselényi-összeesküvésben, felségsértés, hazaárulás, a törökkel cimborálás – csupán ürügyül szolgáltak a magyar protestantizmus lefejezésére. A halálos fenyegetésből megszabadultak azok, akik lemondtak papi vagy tanítói hivatalukról vagy római katolikusokká lettek.  Mégis mintegy százan rendíthetetlenül kitartottak hitük és hivatásuk mellett. Közülük a  legsúlyosabb szenvedés azokra várt, akik előbb Lipótvár börtöneibe kerültek, hogy aztán eladják őket holtig tartó gályarabságra.

Producer: Székely Orsolya
Rendező-operatőr: Grunwalsky Ferenc
Vágó: Szalai Károly

Facebook
Twitter