BORNEMISZA PÉTER

„Különös, személyes, kalandos vallásosság hatja át Bornemiszát. Az incselkedő ördög állandó jelenvalóságát érzi.” /Szerb Antal/

Az ágostai hitvallású lutheránus prédikátorra egészen másfajta feladat hárult, mint mai utódaira. Híveit a magyar nyelven keresztül kellett megerősítenie, nemcsak hitükben, de a törökök és társadalmi-felekezeti viszályok által bizonytalanná tett létezésükben is. Ereje személyességében rejlett. Szenvedélyes, indulatos ember, igazi reneszánsz jellem, a maga egyszerű, hétköznapi módján.

Producer: Székely Orsolya
Rendező-operatőr: Grunwalsky Ferenc
Vágó: Szalai Károly

Facebook
Twitter