PÉCHI SIMON

„Az ész nem gépezet, hogy annak működését, a hitczikkek tágabb magyarázatát tíltó szó megállítsa, megkösse”

Néhány évtizeddel Dávid Ferenc egyházalapítása után az unitáriusoknál radikálisabb újítóként hozta létre Péchi Simon a szombatos közösséget. Új vallása alapjául az Ótestamentumot tette, s mellőzte mindazt, ami az Új-testamentumon alapult: a vasárnap helyett a szombatot ünnepelték, keresztelkedés helyett a körülmetélést gyakorolták.

Kívűl-belül megszenvedett hitének ábrázolása talán választ ad arra, hogy mi volt a legfőbb összetartó gondolata ennek az erőszakkal elnyomott vallási közösségnek, melynek hívei, ahogyan maguk mondták, lelki zsidók voltak, és századokon keresztül, vagyonukat, szabadságukat, életüket kockáztatták.

Producer: Székely Orsolya
Rendező: Dégi János
Operatőr-vágó: Arányi Vanda

Facebook
Twitter